VERANTWOORDING

WAARDECREATIEKETEN

Duurzaam ondernemen ligt ons na aan het hart. Kwaliteit en duurzaam werken berust op een hoogwaardige samenwerking op basis van vertrouwen op alle niveaus van de waardecreatie. Daarom ziet Hochwald toe op een gemeenschappelijk waardesysteem bij de keuze van leveranciers en dienstverleners. Het gemeenschappelijke doel is om in een continu verbeterproces de prestatie en efficiëntie op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu te bevorderen.

 

KWALITEITS­NORMEN  

De door ons gestelde normen en onze processen, die zijn gecertificeerd conform erkende branche- en kwaliteitsnormen, worden regelmatig intern en extern gecontroleerd. Alleen al in 2022 vonden er in onze fabrieken 194 audits over verschillende belangrijke onderwerpen plaats.

STANDAARDS EN NORMEN - PRODUCT
Rainforest Alliance

GEDRAGSCODE

De gedragscode van Hochwald vat de principes van ons bedrijf duidelijk samen en biedt ons daarmee het bindende kader voor zelfstandig handelen, juridisch gefundeerd in de omgang met personen, natuur en waarden.

Waarden zoals integriteit, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid zijn in ons bedrijf, maar ook in het contact met leveranciers, klanten en medewerkers van groot belang. Ons gezamenlijke doel is om onze klanten te voorzien van hoogwaardige en aantrekkelijke melkproducten en om onze leden vaste en behoorlijke opbrengsten te garanderen, vandaag en in de toekomst.

 

14.04.2024 |PDF (2 MB)
Gedragscode - Medewerkers
14.04.2024 |pdf (4 MB)
Gedragscode voor Zakenpartners
STANDAARDS EN NORMEN - PROCESSEN
Sedex Members‘ Ethical Trade Audit (Smeta)

Om onze betrokkenheid op het gebied van duurzaamheid transparant te maken voor klanten en leveranciers zijn wij sinds 2010 lid van Sedex (Supplier Ethical Data Exchange). Op alle productielocaties zijn SMETA-audits uitgevoerd (arbeidsomstandigheden, arbeidsveiligheid, hygiëne en milieumanagement). Er vinden regelmatige audits plaats waarin wij kunnen aantonen dat wij ons houden aan ethische en sociale principes en wij deze hebben geïntegreerd in de kernactiviteiten. 

https://www.sedexglobal.com/

Energiemanagement

In het kader van het energiemanagementsysteem dat wij in alle fabrieken hebben geïmplementeerd, die allemaal ISO 50001 gecertificeerd zijn, zijn diverse CO2-emissiereducerende maatregelen reeds gerealiseerd. Door het continue verbeterproces van het managementsysteem worden jaarlijks nieuwe operationele doelen en maatregelen gedefinieerd en achtereenvolgend gerealiseerd.

Emissies die relevant zijn voor het klimaat

Met een duidelijke expansiestrategie die in principe gepaard gaat met een toenemende ecologische voetafdruk en stijgende emissies voelen wij ons verantwoordelijk en nemen wij de uitdaging aan om onze broeikasgasuitstoot te verminderen. Daarbij bekijken wij onze totale waardecreatieketen en onze emissies (Scope 1, 2 en 3) conform het internationale Greenhouse Gas Protocol; zogezegd van "Farm to Glass".

FSSC 22000

De FSSC 22000-certificering is een mondiaal geaccepteerd bewijs voor een omvangrijk managementsysteem voor levensmiddelenveiligheid. FSSC 22000 is gebaseerd op ISO-normen, is erkend door de Global Food Safety Initiative (GFSI) en is algemeen geaccepteerd in de internationale handel en de verwerkende industrie.

Wist u dat...
VERANTWOORDING
MELK

meer leren

VERANTWOORDING
MENS

meer leren