VERANTWOORDING 

MENS

Door de coöperatieve structuur onderscheidt de Hochwald-groep zich van andere bedrijven op de markt. Als lid van Hochwald Milch eG maken onze melkleveranciers vanouds actief deel uit van ons bedrijf. Samen werken wij aan ons duurzame succes: economisch door een passende waardecreatie, ecologisch door het milieu te beschermen en voorzichtig om te gaan met bronnen en sociaal door respectvol met elkaar om te gaan. 

Waarden als integriteit, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid zijn in ons bedrijf, maar ook in het contact met leveranciers, klanten en medewerker van groot belang. Hochwald wil door middel van goede coöperatie samenleven. Wij hebben vertrouwen in ons werk, helpen en respecteren elkaar – uit principe en omdat wij zo succesvoller zijn. Waarden en prestaties zijn voor ons onafscheidelijk. 

Melkprodu­centen

Coöperaties leveren waarde op voor hun leden. Dat is hun wettelijk verankerde unieke eigenschap. In de bedrijfscultuur van Hochwald blijkt dit uit de coöperatieve commissies, waarin onze leden onbezoldigd zitting hebben. Op de boerderijen die leveren aan onze coöperatie werken bijna 9.000 mensen.

In nauw overleg bespreken wij in de diverse commissies regelmatig toekomstige kwesties, om de duurzaamheid te bevorderen, bijvoorbeeld in ons Hochwald-toekomstforum. Tijdens scholingen en workshops bieden wij onze boeren de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen op diverse gebieden, van dierenwelzijn tot het afdekken van de melkprijsrisico’s. 

 

MEDEWERKERS

Alleen met uitstekend gekwalificeerde vakmensen kunnen wij concurrerend zijn. Onze medewerkers werken immers elke dag met hart en ziel voor de kwaliteit van onze producten.

Wij werken aan een systematische opleiding van de volgende generatie en aan een passend aanbod aan kwalificaties voor onze medewerkers. Wij ontwikkelen onze opleiding continu verder en investeren duurzaam in deze sector, zonder concessies te doen aan het hoge kwaliteitsniveau. Van de aanstelling in een vast dienstverband profiteren beide partijen. Het opleidingsquotum ligt momenteel met vijf procent op een constant niveau. 

Elke medewerker draagt verantwoording voor het succes van Hochwald. Leidinggevenden hebben daarbij een voorbeeldfunctie. Het is hun taak om de medewerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling; betrokken, gekwalificeerde en verantwoordelijke teamleden helpen ons immers om de gestelde doelen te realiseren. Wij ondersteunen onze leidinggevenden met scholingen op maat. 

 

SOCIALE

BETROKKENHEID 

Alle locaties van onze onderneming zijn sterk geworteld in hun regio en gezamenlijk zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor de maatschappij. Daarom ondersteunen wij verenigingen, bonden en instituten die regionaal werkzaam zijn. 

Sinds 2005 ondersteunt Hochwald Herzenssache, een hulpactie voor kinderen van de Duitse omroepen SWR en SR en de Sparda bank. Daarnaast organiseren wij nog andere goede doelen, onder andere SOS Kinderdorf, Aktion Mensch, Deutsches Kinderhilfswerk en de stichting Kinderglück. Bovendien nemen de leerlingen van onze locaties ieder jaar deel aan een sociaal project in de buurt.

 

AANBOD VOOR

MEDEWERKERS  

Met de werknemersvertegenwoordigingen onderhouden wij een nauwe samenwerking. Naast de reguliere onderwerpen, zoals de collectieve onderhandelingen, een eerlijke beloning en zekere arbeidsvoorwaarden biedt Hochwald zijn medewerkers nog meer.

Een bedrijfsgezondheidsbeleid, financiële ondersteuning bij de bedrijfspensioenregeling, de mogelijkheid om deel te nemen aan sportevenementen, zoals bijv. bedrijfsruns en een omvangrijk programma met voordelen voor medewerkers maken ook deel uit van het aanbod voor medewerkers. 

 

WIST U DAT...
VERANTWOORDING 
MELK

meer leren 

VERANTWOORDING
WAARDECREATIEKETEN 

meer leren