Privacybeleid

Wij nemen uw privacy serieus

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens is voor ons een belangrijke aangelegenheid. Als u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard het IP-adres van uw internetprovider op, evenals de webpagina van waar u ons bezoekt, de webpagina’s die u bij ons bezoekt en de datum en duur van het bezoek. Deze informatie is noodzakelijk voor de technische overdracht van de webpagina’s en het veilige beheer van de server. Er vindt geen gepersonaliseerde analyse van deze gegevens plaats.

Als u ons gegevens per contactformulier stuurt, worden deze gegevens in het kader van de gegevensbeveiliging op onze servers opgeslagen. Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw verzoek. Uw gegevens worden streng vertrouwelijk behandeld. Er vindt geen overdracht aan derden plaats.

Verantwoordelijke:

Hochwald Foods GmbH
Bahnhofstraße 37-43
54424 Thalfang
Tel.: +49 6504 12-0
info@hochwald.de

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over u als persoon. Daarbij gaat het om uw naam, adres en e-mailadres. U hoeft ook geen persoonsgegevens te verstrekken om onze website te bezoeken. In enkele gevallen hebben wij uw naam, adres en meer informatie nodig om u de gewenste dienst te kunnen aanbieden.

Hetzelfde is het geval als wij u op uw verzoek informatief materiaal toesturen of als wij uw aanvragen beantwoorden. In die gevallen zullen wij u daar altijd op wijzen. Daarbuiten slaan wij alleen die gegevens op, die u ons automatisch of vrijwillig heeft overgedragen.

Als u gebruik maakt van een van onze diensten, verzamelen wij doorgaans alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om u onze dienst te kunnen aanbieden. Mogelijkerwijs vragen wij u om meer informatie, maar dat blijft vrijwillig. Wanneer wij ook persoonsgegevens verwerken, doen wij dit om u onze dienst te kunnen aanbieden of om onze commerciële doelstellingen te bereiken.

Automatisch opgeslagen gegevens

Serverlogbestanden

De provider van de sites verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Het gaat om de volgende informatie:

  • Datum en tijdstip van de aanvraag
  • Naam van het aangevraagde bestand
  • Site van waaruit het bestand is aangevraagd
  • Toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden, enz)
  • Gebruikte webbrowser en gebruikt besturingssysteem
  • Compleet IP-adres van de aanvragende computer
  • Hoeveelheid overgedragen gegevens

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f van de AVG op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.  

Om redenen van technische beveiliging, in het bijzonder om aanvallen op onze webserver af te weren, slaan we deze gegevens gedurende een korte tijd op. Op basis van deze gegevens kunnen individuele personen niet worden herleid. Na uiterlijk zeven dagen worden de gegevens geanonimiseerd door het IP-adres op domeinniveau in te korten, zodat het onmogelijk is om contact te maken met de individuele gebruiker. In geanonimiseerde vorm worden de gegevens ook voor statistische doeleinden verwerkt, maar afstemming met andere databases of een overdracht aan derden, zelfs in fragmenten, vindt niet plaats.

Cookies

Als u onze webpagina’s bezoekt, slaan wij mogelijkerwijs informatie in uw computer op in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine bestanden, die door een internetserver worden overgedragen op uw browser en op de harde schijf daarvan worden opgeslagen. De wettelijke basis voor het gebruik van cookies vormt artikel 6 lid 1 sub f van AVG.

Alleen het IP-adres wordt hierbij opgeslagen – geen andere persoonsgegevens. Deze informatie, die in de cookies wordt opgeslagen, maakt het mogelijk u bij het volgende bezoek op onze website automatisch te herkennen, waardoor uw gebruik van de webpagina wordt vergemakkelijkt.

Natuurlijk kunt u onze webpagina’s ook bezoeken zonder cookies te accepteren. Als u niet wilt dat uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend, kunt u het gebruik van cookies ook weigeren door de instellingen in uw browser te wijzigen in "Cookies weigeren". De handelswijze hiervoor vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw browser. Als u het gebruik van cookies weigert, kunnen echter beperkingen in het gebruik van enkele domeinen van onze webpagina’s optreden.

Matomo (het voormalige PIWIK) (webanalysedienst)

Wij maken op onze website gebruik van de webanalysedienst Matomo. Matomo gebruikt voor deze analyse cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken.

De door de cookies gegenereerde informatie, bijvoorbeeld tijd, plaats en frequentie van uw bezoek aan de website, inclusief uw IP-adres, wordt overgedragen aan onze PIWIK-server en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt daarbij onmiddellijk geanonimiseerd, zodat u als gebruiker voor ons anoniem blijft. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt niet aan derden overgedragen. U kunt de installatie van cookies door middel van een instelling van uw browser software verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijkerwijs niet alle functies van onze website volledig zult kunnen gebruiken. Door op DEZE LINK te klikken, kunt u ook bezwaar maken tegen het gebruik van Matomos.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps voor de weergave van kaarten en het opstellen van routebeschrijvingen.
Google Maps wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Door het gebruik van Google Maps op deze website verklaart u dat u instemt met het verzamelen, de verwerking en het gebruik van de automatisch bijeengebrachte en door u verschafte gegevens door Google, een van diens vertegenwoordigers of derde aanbieders.

De gebruikersvoorwaarden voor Google Maps vindt u hier.
De privacyverklaring van Google Maps kunt u hier lezen.

Veiligheid

Wij hebben technische en administratieve voorzorgsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens tegen verlies, beschadiging, manipulatie en ongeautoriseerde toegang te beschermen. Al onze medewerkers en dienstverleners die voor ons werken zijn verplicht zich te houden aan de geldende wetten inzake gegevensbescherming.

Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, worden deze versleuteld voordat ze worden overgedragen. Dat betekent dat uw gegevens niet door derden kunnen worden misbruikt. Onze voorzorgsmaatregelen zijn onderworpen aan een voortdurend verbeteringsproces en onze privacyverklaringen worden voortdurend bijgewerkt. Verzeker u ervan dat u de laatste versie voor zich heeft.

Rechten van betrokkenen

Neem op ieder gewenst moment contact met ons op als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u opslaan of als u deze wilt rectificeren of laten wissen. Verder heeft u recht op inperking van de verwerking (artikel 18 van AVG), recht op het maken van bezwaar tegen de verwerking (artikel 21 van AVG), alsmede recht op de overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van AVG).

Neem in al deze gevallen aub. direct contact met ons op.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaringen te wijzigen als dit wegens nieuwe technologieën noodzakelijk wordt. Verzeker u ervan dat u de laatste versie voor zich heeft. Indien er fundamentele wijzigingen in deze privacyverklaring worden aangebracht, maken wij dat op onze website bekend.

Alle geïnteresseerden en bezoekers van onze website kunnen voor vragen omtrent gegevensbescherming opnemen met:

Dhr. Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Tel.:  +49 941 2986930
Fax:  +49 941 29869316
E-Mail: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de

Als onze functionaris voor gegevensbescherming uw vraag niet naar tevredenheid beantwoordt, houdt u in ieder geval recht op het indienen van bezwaar bij de voor de bondsstaat bevoegde toezichthouder voor de gegevensbescherming.