VERANTWOORDING 

MELK

Alleen koeien die zich goed voelen, geven ook goede melk. Daarom doen onze boerinnen en boeren hun best voor de gezondheid en het welzijn van onze koeien. Ook in de productie van rauwe melk spelen kwaliteit en duurzaamheid tegenwoordig een steeds belangrijker rol. Wij belonen de inspanningen van de boeren. Moderne techniek maakt het werk minder zwaar en helpt om de gezondheid van de dieren in het oog te houden. Onze boeren moeten zich houden aan talrijke voorschriften die garanderen dat de dieren volgens de hoogste internationale normen diervriendelijk worden gehouden. Een economisch stabiele, toekomstbestendige landbouw en verstandig gebruik van natuurlijke bronnen zijn voor onze leden vanzelfsprekend. Dat zijn hun bestaansvoorwaarden. 

 

ALGEMENE 

NORMEN  

Onze boeren moeten zich houden aan talrijke voorschriften die garanderen dat de dieren volgens de hoogste internationale normen diervriendelijk worden gehouden. Een economisch stabiele, toekomstbestendige landbouw en verstandig gebruik van natuurlijke bronnen zijn voor onze leden vanzelfsprekend.

99,53% van de melk die bij Hochwald wordt aangeleverd, wordt geclassificeerd in de kwaliteitsklasse 1+S. In totaal 83,46% voldeed zelfs aan de nog hogere eisen van de kwaliteitsklasse S. Dit is een teken van hoge kwaliteit en een indicatie voor de uiergezondheid en voor duurzame rundveehouderijen. Al jarenlang bevindt zich onze kwaliteit op een hoog niveau.

Hochwald Foods is al enkele jaren geleden begonnen met de certificering en productie van niet-genetisch gemanipuleerde melk. De daarmee verbonden toekenning "ohne Gentechnik" stelt hoge eisen aan onze boeren, omdat het voer geen genetisch gemanipuleerde planten mag bevatten. Dit garandeert het label "Ohne Gentechnik" dat wordt uitgereikt door "VLOG", de Duitse vereniging die verantwoordelijk is voor de certificatie en uitgifte van dit label. Externe audits en een nauw contact met onze melkleveranciers waarborgen dit. Vanaf 01-01-2020 is de coöperatieve melk 100% vrij van gentechnologie.https://www.ohnegentechnik.org/

100% van onze coöperatieve melk is gecertificeerd door het Duitse melkkwaliteitsbeheersysteem QM-Milch, en dat al sinds 2004. QM-Milch stelt strenge, verifieerbare kwaliteitseisen aan de melkproductie en is de "business-to-business" norm tussen melkproducent en zuivelfabriek. In de norm QM-Milch staan eisen beschreven die verder gaan dan de wettelijke eisen en de richtlijnen van goed vakmanschap. Daardoor wordt het gehele productieproces transparant en traceerbaar. www.qm-milch.de

De duurzaamheidsmodule van QM-Milch heeft voor het eerst in heel Duitsland door middel van een vragenformulier gegevens verzameld over melkproductie met betrekking tot ecologie, economie, dierenwelzijn en maatschappij. Het doel is om een wetenschappelijke en feitelijke basiskennis over duurzaamheid in onze agrarische bedrijven tot stand te brengen en om aan te zetten tot een continu leer- en ontwikkelingsproces. Van onze leveranciers heeft ca. 95% deelgenomen aan het pilotproject.

MILCHPLUS 

PROGRAMMA

Vernantwoording Toekomst  

Ons kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma MilchPlus dat in samenwerking met onze melkproducenten is ontwikkeld en in 2019 is ingevoerd, definieert richtlijnen voor de melkproductie in agrarische bedrijven.

Het omvat vier pijlers: energie, dierenwelzijn, milieu en maatschappij en is de basis voor de gestructureerde verdere ontwikkeling op weg naar meer duurzaamheid. In het eerste jaar nam al ca. 52% van onze boeren deel aan het vrijwillige programma, zij produceren ca. 75% van de coöperatieve melk. Voldoen aan de toenemende eisen en continue verbetering wordt beloond door middel van een toeslagsysteem. 

 

VERENIGINGEN EN LIDMAATSCHAPPEN

HET BESTE UIT 

ONZE MELK

Wij verwerken de melk van onze leveranciers tot consumptiemelk, gecondenseerde melk, gearomatiseerde zuiveldranken, spuitbussen slagroom, kwark, yoghurt en desserts, kaas, melk- en weipoeder en nog veel meer melkproducten.

De productielocaties zijn georiënteerd op en gespecialiseerd in een productgroep om zo efficiënt mogelijk te werken.

meer leren

wist u dat...
VERANTWOORDING
WAARDECREATIEKETEN

meer leren

VERANTWOORDING
MENS

meer leren