VERANTWOORDING 

MELK

Alleen koeien die zich goed voelen, geven ook goede melk. Daarom doen onze boerinnen en boeren hun best voor de gezondheid en het welzijn van onze koeien. Ook in de productie van rauwe melk spelen kwaliteit en duurzaamheid tegenwoordig een steeds belangrijker rol. Wij belonen de inspanningen van de boeren. Moderne techniek maakt het werk minder zwaar en helpt om de gezondheid van de dieren in het oog te houden. Onze boeren moeten zich houden aan talrijke voorschriften die garanderen dat de dieren volgens de hoogste internationale normen diervriendelijk worden gehouden. Een economisch stabiele, toekomstbestendige landbouw en verstandig gebruik van natuurlijke bronnen zijn voor onze leden vanzelfsprekend. Dat zijn hun bestaansvoorwaarden. 

 

Productiebedrijf voor zuivelproducten

ALGEMENE 

NORMEN  

Onze boeren moeten zich houden aan talrijke voorschriften die garanderen dat de dieren volgens de hoogste internationale normen diervriendelijk worden gehouden. Een economisch stabiele, toekomstbestendige landbouw en verstandig gebruik van natuurlijke bronnen zijn voor onze leden vanzelfsprekend.

In totaal 83,3 % van de melk die bij Hochwald wordt aangeleverd, wordt geclassificeerd in de kwaliteitsklasse S. Dit is een teken van hoge kwaliteit en een indicatie voor de uiergezondheid en voor duurzame rundveehouderijen. Al jarenlang bevindt zich onze kwaliteit op een hoog niveau.

Hochwald Foods is al enkele jaren geleden begonnen met de certificering en productie van niet-genetisch gemanipuleerde melk. De daarmee verbonden toekenning "ohne Gentechnik" stelt hoge eisen aan onze boeren, omdat het voer geen genetisch gemanipuleerde planten mag bevatten. Dit garandeert het label "Ohne Gentechnik" dat wordt uitgereikt door "VLOG", de Duitse vereniging die verantwoordelijk is voor de certificatie en uitgifte van dit label. Externe audits en een nauw contact met onze melkleveranciers waarborgen dit. Vanaf 01-01-2020 is de coöperatieve melk 100% vrij van gentechnologie.https://www.ohnegentechnik.org/

100% van onze coöperatieve melk is gecertificeerd door het Duitse melkkwaliteitsbeheersysteem QM-Milch, en dat al sinds 2004. QM-Milch stelt strenge, verifieerbare kwaliteitseisen aan de melkproductie en is de "business-to-business" norm tussen melkproducent en zuivelfabriek. In de norm QM-Milch staan eisen beschreven die verder gaan dan de wettelijke eisen en de richtlijnen van goed vakmanschap. Daardoor wordt het gehele productieproces transparant en traceerbaar. www.qm-milch.de

De duurzaamheidsmodule van QM-Milch heeft voor het eerst in heel Duitsland door middel van een vragenformulier gegevens verzameld over melkproductie met betrekking tot ecologie, economie, dierenwelzijn en maatschappij. Het doel is om een wetenschappelijke en feitelijke basiskennis over duurzaamheid in onze agrarische bedrijven tot stand te brengen en om aan te zetten tot een continu leer- en ontwikkelingsproces. Van onze leveranciers heeft ca. 95% deelgenomen aan het pilotproject.

MILCHPLUS 

PROGRAMMA

Vernantwoording Toekomst  

Ons kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma MilchPlus dat in samenwerking met onze melkproducenten is ontwikkeld en in 2019 is ingevoerd, definieert richtlijnen voor de melkproductie in agrarische bedrijven.

Het MilchPlus-programma van Hochwald heeft tot taak de duurzaamheid aan het begin van onze waardeketen, bij onze boeren, te verzekeren.  Het dient de gestructureerde doorontwikkeling naar een verhoogde duurzaamheid. In de toekomst vallen alle maatregelen en activiteiten die verder gaan dan conventionele melk onder de paraplu van het MilchPlus-programma.

De verwachtingen vanuit de samenleving over de kwaliteit en productie van onze levensmiddelen nemen gestaag toe. Vragen over de herkomst van de grondstoffen, de voedselveiligheid in de productieketen, maar ook vraagstukken inzake dierenwelzijn treden steeds meer op de voorgrond. 'Duurzaamheid' is in alle stadia van de waardeketen vereist.

Om tegemoet te komen aan de eisen en wensen van onze klanten en consumenten en de toenemende eisen van boeren te bundelen, ontwikkelde Hochwald in een team van boeren en Hochwald-medewerkers het MilchPlus programma – een programma van melkveehouders, voor melkveehouders. Daarnaast is het programma bedoeld om het optimalisatie- en besparingspotentieel voor de bedrijven in kaart te brengen en te zorgen voor een optimaal beheer op de boerderijen.

Het thema duurzaamheid is zeer complex en vormt ook in ons bedrijf een verbindend element dat alle werkgebieden doordringt en consequent in onze bedrijfsprocessen wordt geïntegreerd. Voortdurend veranderende externe beïnvloedende factoren en ontwikkelingen in politiek, samenleving en vooral in de markt maken het essentieel om duurzaamheid te beschouwen als een constant proces dat in het belang van onze coöperatie kan worden bevorderd.  Om ook aan het begin van onze waardeketen een continu verbeteringsproces te bevorderen, wordt het MilchPlus-programma herhaaldelijk aan zelfkritiek onderworpen en elk jaar verder ontwikkeld.

 

VERENIGINGEN EN LIDMAATSCHAPPEN

HET BESTE UIT 

ONZE MELK

Wij verwerken de melk van onze leveranciers tot consumptiemelk, gecondenseerde melk, gearomatiseerde zuiveldranken, spuitbussen slagroom, kwark, yoghurt en desserts, kaas, melk- en weipoeder en nog veel meer melkproducten.

De productielocaties zijn georiënteerd op en gespecialiseerd in een productgroep om zo efficiënt mogelijk te werken.

meer leren

wist u dat...
koeien
bonus MilchPlus-programme
landoppervlak
melkopbrengst per koe
VERANTWOORDING
WAARDECREATIEKETEN

meer leren

VERANTWOORDING
MENS

meer leren