DE TOEKOMST IS

AL LANG BEGONNEN

ASPECTEN IN OVEREENSTEMMING BRENGEN

Wanneer je tijdens de rit van Höchst in het Duitse Odenwald naar Dusenbach rijdt en naar rechts kijkt, zie je bijna stereotype plattelandsbeelden: koeien weiden onder fruitbomen, liggen pittoresk in de middagzon en genieten van de mooie lentedag. Kan de toekomst van de melkveesector er zo uitzien? Tijdens het bezoek aan de boerderij van de familie Wolf wordt het antwoord ondubbelzinnig gegeven: duurzame landbouw is mogelijk.

De koeien van Klara Wolf grazen van het voorjaar tot diep in de herfst dagelijks in de wei en zij is er zeker van: moderne landbouw combineert dierenwelzijn, consumentenbelangen en de economische belangen van de boeren. In het belang van alle betrokkenen. “De dieren hebben een goed leven en de consumenten krijgen hoogwaardige levensmiddelen uit de regio”

MET HET OOG OP DE TOEKOMST

Dag en nacht kunnen dorpsbewoners, maar ook klanten uit de omgeving verse melk van de boerderij tappen - slechts enkele meters verwijderd van de melkstallen. Dichterbij kunnen vraag en aanbod niet komen. Klara Wolf heeft zich bovendien afgevraagd wat consumenten behalve melk verwachten van een moderne boerderij. Het resultaat: naast de melkautomaat staat een automaat met verschillende producten.

“Klanten willen kwalitatieve en regionale producten”, zegt Klara Wolf stellig. “Ze willen weten waar de producten vandaan komen en hoe ze zijn ontstaan. De melkautomaat is hier een belangrijk middel om het contact te leggen tussen ons als producent en de klant als consument. En als mensen daarbij een blik werpen op onze weides en zien dat onze koeien een goed leven hebben, is dat een welkome bijkomstigheid.”

BETROKKEN MET HET IMAGE

Het aanzien van boeren is in de afgelopen decennia in Duitsland enorm gedaald. Melk en boter worden steeds opnieuw gebruikt als lokkertje voor klanten. Daarnaast hebben steeds minder stadsbewoners een idee van het leven en werken op een boerderij en van de omgang met de dieren. “De publieke discussie heeft in de afgelopen jaren al zo vaak geleid tot twijfels. Helaas vaak met een totaal verkeerde voorstelling van de landbouw”, vertelt Klara Wolf geërgerd.

De politiek en de samenleving zijn samen verantwoordelijk voor de toekomst van de landbouw. “Wij moeten kinderen en hun ouders op de boerderij ontvangen en hun uitleggen hoe wij werken en waarom wij de dingen doen zoals wij ze doen.”

JEUGDADVIESRAAD VAN HOCHWALD MILCH EG

Hochwald als coöperatie houdt zich actief bezig met de toekomst. Zo ontstond enkele jaren geleden de jeugdadviesraad met ongeveer 40 jonge boeren onder de 35 jaar die zich bezighouden met toekomstvragen. Sinds begin 2018 is Klara Wolf woordvoerster van de raad die het werk van de coöperatie actief volgt. Op dit moment houdt de jeugdadviesraad zich onder andere bezig met het thema communicatie. Klara Wolf ziet zichzelf niet als vijfde wiel aan de wagen van de voedingsmiddelenproductie, maar als speler die een bijdrage kan leveren. Wat je doet moet je met hart en ziel doen en niet alleen van 9 tot 5. Dan lukt ook de spagaat tussen economie, ecologie en consumentenbelangen. In de melkveesector, maar evenzeer op andere plaatsen.

Overzicht van onze aangesloten bedrijven

MET DE OGEN OP DE TOEKOMST GERICHT

Bij de familie Schäfer werken generaties hand in hand aan een veilige toekomst.

meer informatie

Openheid en transparantie bij de familie Verbücheln

Het gaat hier niet om het maken van reclame, maar om de wens de eigen werkzaamheden open en eerlijk te laten zien.

meer informatie