OPENHEID &

TRANSPARANTIE 

INTENSIEVE WERKEN AAN HET IMAGO

De landbouwsector is vaak onderwerp van het publieke debat. Het gaat dan om prijzen, het milieu en het dierenwelzijn. Veel debatten kenmerken zich daarbij door halve waarheden en onwetendheid over de werkelijke situatie op boerderijen. Daar wil bijvoorbeeld de familie Verbücheln wat aan doen door met hun boerderij heel actief het publiek te bereiken. En dat begint al op internet: meteen op de homepage van hun internetsite biedt de familie rondleidingen aan op hun boerderij.

“In principe geven wij hier volwassenenonderwijs”, concludeert Rainer Verbücheln tijdens het gesprek. “Onze gasten komen met een heel concreet beeld dat meestal in de verste verte niet lijkt op de reële situatie op een moderne boerderij in 2019 zoals de onze.” Hier worden per dag 480 koeien gemolken, leven bijna 700 dieren op de boerderij en wordt 300 hectare land bewerkt. Op dit moment zijn in totaal vier gezinnen vertegenwoordigd in de commanditaire vennootschap: de drie oorspronkelijke medeoprichters en zoon Benedikt Verbücheln met zijn gezin.

 

LANDBOUW IS

EEN ONDERNEMING

In 2012 is een nieuwe stal gebouwd met een melkcarrousel voor 40 koeien. Deze stal was uiteindelijk ook de reden om rondleidingen voor groepen over de boerderij te organiseren. Uit de omgeving kwamen immers veel vragen om de nieuwe stal te bekijken. Deze gelegenheid nam de familie Verbücheln te baat en de belangstelling voor de boerderij combineerde zij met informatieverstrekking en ontspanning. In de oude varkensstal ontstond een koffie- en theeschenkerij en Waltraud Verbücheln kan zich hier helemaal wijden aan haar passie. “Bij de plattelandsvrouwen heb ik deze hobby verder kunnen ontwikkelen en vijf jaar geleden ben ik mijn baksels aan gaan bieden”, vertelt ze stralend. Tegenwoordig is haar koffie- en theeschenkerij het startpunt voor de boerderijrondleidingen. Bij een kop koffie met een lekker stuk cake of taart hebben de bezoekers voor het eerst oogcontact met de boerderijbewoners: direct voor de koffie- en theeschenkerij grazen de koeien in de wei.

VAN KALF TOT KOE

Veel van de jonge kalfjes mogen in de wei grazen en om te zorgen dat ze zich leren gedragen, worden de eerste dagen ervaren melkkoeien mee de wei in gebracht. “De jonge dieren leren zeer snel van de ervaren koeien”, legt Rainer Verbücheln aan de bezoekers uit over het waarom van de gemengde groep. Naar herdmanager Benedikt Verbücheln, oudste zoon van Rainer en Waltraud Verbücheln luisteren de dieren (bijna) meteen. Als hij ze roept, komen ze van alle kanten aan - stevig in galop of gemoedelijk slenterend. “Elke koe heeft haar eigen karakter. Dat merk je al in de eerste maanden”, weet Benedikt Verbücheln te vertellen. “En nieuwsgierig dat ze zijn! Zonder uitzondering.”

MOED VOOR OPENBAARHEID

In 1,5 uur krijgen de bezoekersgroepen informatie over de gehele moderne landbouw. Natuurlijk blijven vragen en kritische opmerkingen niet uit, zoals familie Verbücheln kan beamen. “Daar waren wij op voorbereid en om eerlijk te zijn was dat een van onze redenen om te beginnen met de rondleidingen”, aldus Waltraud en Rainer Verbücheln. “Veel kunnen wij in alle rust op de boerderij uitleggen en zodoende bijdragen aan meer begrip voor de landbouw.”

TRANSPARANTIE ZORGT
VOOR BEGRIP

De familie vertelt ook over het leven van een koe tot aan de slacht. “Dat hoort ook bij transparantie”, meent Rainer Verbücheln. “Onze dieren worden na hun actieve tijd geslacht en verwerkt tot vlees en worst.” Programma’s zoals de rondleidingen van de familie Verbücheln kunnen vooroordelen verminderen of zelfs ontkrachten en zorgen voor aanzienlijk meer inzicht in de oorsprong van onze voedingsmiddelen.

Overzicht van onze aangesloten bedrijven

Op weg naar de toekomst: Klimaatneutrale melkboerderij in Hessen

Iedereen heeft het over duurzaamheid, milieubescherming en CO2-neutraliteit. Dat geldt ook voor Mörshausen, een plaatsje in de gemeente Homberg. 

meer informatie

MET DE OGEN OP DE TOEKOMST GERICHT

Bij de familie Schäfer werken generaties hand in hand aan een veilige toekomst.

meer informatie