VAN KLEINE BOER

TOT ‘MILJONAIR’

FAMILIE ESSICH GAAT VOOR GROEI

Zijn sleutelmoment had Andreas Essich in Nedersaksen in de jaren tachtig: een spreker voorspelde de jonge boer dat men, om succesvol te kunnen overleven op de markt, ‘miljonair’ moest worden. Deze lezing zou het leven van Andreas Essich en zijn gezin bepalen. Want sinds de veehouder uit het zuiden van Duitsland in het voorjaar van 1988 de Lindenhof in de Hunsrück overnam, stond en staat alles in het teken van groei. Andreas Essich runt nu de boerderij samen met zijn zoon Moritz en een heel Lindenhof-team.

 

GROEISTRATEGIE SYSTEMATISCH GEVOLGD

Ruim 30 jaar wordt op de Lindenhof in Bockenau gebouwd. Stap voor stap breidde de familie het aantal melkkoeien systematisch uit tot aanvankelijk 250. Er is nooit één grote stal gebouwd, of een stal vergroot door bijgebouwen. "We hebben in serie gebouwd, dat wil zeggen beetje bij beetje", legt Andreas Essich uit. Met één ding voor ogen: wat kan de boerderij aan? Wat is financieel en wat het werk betreft haalbaar? En toen duidelijk werd dat zoon Moritz in het bedrijf van zijn ouders zou stappen, veranderden de beslissingscriteria opnieuw. "Vanaf dit moment kon en wilde ik niet langer alleen beslissingen nemen, dus lieten we bij enkele ontwikkelingen verschillende opties open", beschrijft Andreas Essich de situatie. Een voorbeeld is het thema melktechniek. Melkstand, robot of carrousel? Hier bleven vele varianten lange tijd open; pas bij de meest recente uitbreiding naar 400 koeien viel de keuze uiteindelijk op een melkcarrousel.

PRODUCTIVITEIT EN DIERENWELZIJN GAAN HAND IN HAND

De familie Essich vertrouwt hierbij op innovatieve oplossingen. De op de boerderij opgewekte zonne-energie wordt niet aan het net geleverd, maar zelf gebruikt in een ijsmachine. Dit ijs koelt de gemolken melk totdat deze wordt opgehaald door de zuivelfabriek. Als het in de zomer warm is en er een hoger koelvermogen nodig is, is er meer zonne-energie beschikbaar. "Toen we voor deze oplossing kozen, was het zakelijk gezien op het randje", herinnert Andreas Essich zich. “Elektriciteit werd op de spotmarkt voor een paar cent verhandeld. Sinds de oorlog in Oekraïne is onze oplossing in combinatie met de biogasinstallatie een zegen.” Ook op andere vlakken blijken beslissingen achteraf raak te zijn. Zoals bij de bouw van de stal. De nieuwe stal is ontworpen als een 2-rijige loopstal met een uitloopplaats. De koeien staan droog en hebben de mogelijkheid tot weidegang. Dankzij programma's als Hochwald MilchPlus en QM++ hebben de hogere kosten bij de bouw van de stal nu hun vruchten afgeworpen. Tegelijkertijd komt de koe/ligplaats-verhouding het dierenwelzijn ten goede. “Inmiddels hebben we bij het houden van onze koeien het bio-niveau bereikt. Helemaal niet omdat we willen overstappen op biologisch, maar omdat het rendabel is.”

IJsmachine en biogasinstallatie zijn een zegen

Andreas Essich, veehouder

EEN UITZONDERLIJKE PLAATS MET ECHTE BESLISSERS

"Het boerderijfeest is slechts het begin", zegt Andreas Essich. “In de toekomst willen we ons bewust openstellen voor groepen bezoekers en ons werk transparant maken. De onzekerheid van consumenten neemt al jaren toe. We kunnen laten zien dat de grootte van een boerderij als de onze en dierenwelzijn voor de koeien hand in hand kunnen gaan.” Speciaal voor schoolklassen en kleuterklassen richt de Lindenhof daarom ook een seminar-/conferentieruimte in. Leerplek boerderij in de ware zin van het woord. Wat de kinderen waarschijnlijk nooit of zelden zullen zien, is een van de mannen van Essich aan het stuur van een tractor. Hoezeer ze ook allebei een zwak hebben voor koeien en het boerenbedrijf, met de tractor rijden vinden ze allebei maar niks. Helemaal in tegenstelling tot het cliché van de boer die het grootste deel van zijn tijd op de tractor doorbrengt. “Hier vullen onze stagiairs ons perfect aan. Zij zijn blij als ze op de tractor kunnen rijden en wij zorgen ondertussen voor strategische zaken en onze koeien”, leggen de mannen van Essich lachend uit. Een boerderij met 400 koeien, klaar voor de toekomst, de volgende generatie aan boord, geïnvesteerd in een nieuwe stal, de infrastructuur op de boerderij en het dierenwelzijn in orde. Er zitten de komende jaren zeker geen projecten meer in de pijplijn. Of toch? “In de toekomst zal de oplossing niet verdere groei zijn, maar de vertrouwensrelatie met de consumenten, die uiteindelijk met een gerust geweten voor onze producten moeten kiezen. Wie anders dan wij moet hen informeren en overtuigen van ons werk?”, zegt Andreas Essich met overtuiging. De Lindenhof in Bockenau zal zich dus blijven ontwikkelen. Op een ongebruikelijke plek voor een melkveebedrijf dat door zijn makers is ontwikkeld van een klein bedrijf tot een boerderij met meer dan een miljoen liter melk per jaar. Hun droom om ‘miljonair’ te worden, hebben de Essichs zo al vervuld.

OVERZICHT VAN ONZE AANGESLOTEN BEDRIJVEN

Met de ogen op de toekomst gericht

Bij de familie Schäfer werken generaties hand in hand aan een veilige toekomst.

meer informatie 

Op weg naar de toekomst

Iedereen heeft het over duurzaamheid, milieubescherming en CO2-neutraliteit. Dat geldt ook voor Mörshausen, een plaatsje in de gemeente Homberg. 

meer informatie