17.10.2023
FrieslandCampina en Hochwald verlagen transportkosten en CO2-uitstoot met melkuitwisseling

De zuivelondernemingen Hochwald en FrieslandCampina hebben besloten om de krachten te bundelen voor een efficiëntere melkcollectie. Door ledenmelk uit te wisselen tussen de bedrijven, zal de afstand van de melkveebedrijven naar de verwerkingslocaties aanzienlijk worden verkort. Dit leidt voor kostenbesparingen en een duurzamere manier van melkcollectie, aangezien er kortere afstanden worden gereden en er dus ook minder CO2-uitstoot zal plaatsvinden.

Detlef Latka, CEO Hochwald Foods: “Samenwerking tussen twee coöperatieve ondernemingen op basis van gelijkwaardigheid creëert meerwaarde voor de leden - zowel voor die van FrieslandCampina als voor die van Hochwald. Dit is voor mij een goed voorbeeld van hoe coöperaties gezamenlijk synergiepotentieel kunnen benutten terwijl ze ook met elkaar concurreren.”

Edwin van Doorne, Director Strategy Global Supply Chain bij FrieslandCampina: “Door de uitwisseling van ledenmelk met Hochwald in Duitsland kunnen we onze melk efficiënter transporteren. Daarmee laten FrieslandCampina en Hochwald zien dat duurzaamheid en kostenbesparing hand in hand kunnen gaan.” FrieslandCampina zal vanaf november 2023 de melk van een deel van de Duitse leden-melkveehouders met eigen transport naar productielocaties van Hochwald in Duitsland transporteren. Hochwald zal op zijn beurt eenzelfde hoeveelheid melk van eigen leden-melkveebedrijven uit het grensgebied met Nederland naar de productielocatie van FrieslandCampina in het Nederlandse Veghel transporteren.

Met de uitruil van melk vindt er een aanzienlijke kostenbesparing plaats door de sterk verkorte afstanden tussen de leden-melkveebedrijven en de productielocaties. Bovendien reduceren beide coöperaties gezamenlijk op deze wijze de CO2-uitstoot met op jaarbasis een impact van meer dan 1.000 ton CO2. De meerjarige overeenkomst tussen FrieslandCampina en Hochwald is gericht op lange termijn voordelen voor beide ondernemingen. Voor de leden-melkveehouders maakt deze uitruil geen verschil. De melk wordt opgehaald en betaald door de eigen zuivelcoöperatie.

 

Delen