21.03.2016
Nieuwe droogfabriek in Hünfeld geopend
Hünfeld, 21.3.2016 Zuivelfabrikant Hochwald heeft een van de modernste productiefaciliteiten in Europa voor de productie van gedemineraliseerd weipoeder ingehuldigd. Vanuit de nieuwe productie-installatie in het Hessische Hünfeld levert Hochwald aan de baby- en kindervoedingsindustrie over de gehele wereld. Aan de feestelijke openingsceremonie nam de Hessische Minister voor Bonds- en Europese Aangelegenheden Lucia Puttrich deel, alsmede vertegenwoordigers van de lokale politieke wereld. De nieuwe productie-installatie werd geopend door Karl Eismann en Detlef Latka, CEO’s van Hochwald, met een symbolische sleuteloverdracht. In bijzijn van vertegenwoordigers van de stad Hünfeld, klanten en leveranciers, werd de officiële opstart van de installatie en de inbedrijfstelling van de productie samen met de eregasten gevierd. Met de nieuwe droogfabiek, de uitbreiding van de kaasfabriek en een nieuwe zuiveringsinstallatie voor industrieel afvalwater heeft Hochwald sinds het begin van het project voor € 90 miljoen in de locatie Hünfeld geïnvesteerd. Bovendien bevindt zich op de locatie van Hochwald in het Hessische Hungen een installatie voor de productie van magere-melkconcentraat, die ook aan de baby- en kindervoedingsindustrie levert. Bij Hochwald in Hessen zijn in totaal circa 460 medewerkers werkzaam, terwijl de melk wordt aangeleverd door ongeveer 1400 melkproducenten. Met behulp van geavanceerde technologie wordt in de nieuwe fabriek de wei van de kaasfabriek van Hochwald verwerkt tot een hoogwaardig basisproduct voor baby- en kindervoeding. Het ontzoute weiconcentraat wordt in vloeibare of in gedroogde poedervorm aan de verwerkende industrie geleverd. Minister Lucia Puttrich zei: “Het was een goede beslissing van Hochwald om hier in Hünfeld te investeren. Er komt veel bij kijken om ideeën in innovatieve concepten en verkoopbare producten om te zetten. Aan de ene kant zijn gemotiveerde medewerkers met een goede training vereist. Aan de andere is een solide financiële, technische en logistieke infrastructuur nodig, die duurzame productie en een goed functionerende distributie mogelijk maakt. Op beide gebieden hebben wij in Hessen veel te bieden.” Detlef Latka, Chief Financial Officer van Hochwald, zei: “De beslissing om met deze fabriek een nieuw zakenterrein voor Hochwald te ontsluiten dat een verbeterde waardeschepping biedt, was volkomen juist. De toekomst van ons bedrijf ligt niet op het gebied van commidities, maar gezien de slechte marktsituatie in hogere veredeling en daarmee hoger in de waardeschepping.”