23.12.15
Hochwald ondersteunt schoolvoorbereidend onderwijs voor vluchtelingenkinderen
De opbrengst van het rad van fortuin op de 'Funmobil' ter hoogte van 15.000 euro wordt door Hochwald ook dit jaar geschonken aan Herzenssache, de kinderhulporganisatie van de SW, SR en Sparda-Bank. Al vanaf 2005 steunt de onderneming dit initiatief, dat bijvoorbeeld projecten voor schoolvoorbereidend onderwijs voor vluchtelingenkinderen ondersteunt. Dit bedrag is gedurende het gehele jaar ingezameld via het rad van fortuin op de reclamewagen die bij evenementen als de Rheinland-Pfalz-Tag of de Hessentag aanwezig is. Voor een inleg van 50 cent kan groot en klein aan het rad van fortuin draaien en leuke prijzen winnen.  De kinderhulporganisatie Herzenssache steunt bijvoorbeeld voorbereidingen voor leerplichtige vluchtelingenkinderen in het asielzoekerscentrum Lebach in Saarland. Met meer dan 3000 vluchtelingen is de maximale capaciteit bereikt. Kinderen worden in project Skipper door middel van taallessen en het aanbieden van sport en andere vrijetijdsactiviteiten op school voorbereid. Dit vormt een goede basis voor integratie. Herzenssache helpt door het financieren van een taaldocent, sociale pedagogen en een tolk, waardoor ca. 350 kinderen en jongeren uit vluchtelingenfamilies op school worden voorbereid.