03.07.2023
Goede start in 2023 – Presentatie strategie ‘Prepared for tomorrow, voorbereid op morgen’

Op de vertegenwoordigersvergadering van Hochwald Milch eG op 30 juni 2023 heeft de Hochwald-groep goede cijfers gepresenteerd. In 2022 heeft Hochwald een omzet van 1,97 miljard euro bereikt, meer dan ooit tevoren in de geschiedenis van het bedrijf. Het aandeel van derde landen in de exportomzet kon verder worden vergroot. Tijdens het boekjaar werd de zuivelfabriek in Mechernich in bedrijf genomen; het investeringsbedrag steeg ook daarom naar 187,5 miljoen euro. De melkprijs op jaarbasis lag met 53,1 ct/kg ongeveer 0,1 ct/kg onder het landelijk gemiddelde en zal in 2023 boven dit gemiddelde liggen.

 

Boekjaar 2022

Het afgelopen jaar 2022 werd gekenmerkt door elkaar snel opvolgende ups en downs, die doorwerken in het jaar 2023. De wereldwijd sinds zomer 2021 afnemende melkhoeveelheid in combinatie met de onzekerheden tengevolge van de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft geleid tot een ongekende prijsexplosie op de melkmarkten. Talrijke sectoren, van energie tot machineonderdelen en van voer tot levensmiddelen, zijn sterk getroffen door de inflatie, die op het hoogtepunt meer dan 10% bedroeg. Zuivelproducten zijn in Duitsland bijna 20% duurder geworden, terwijl ook internationaal de prijzen zijn gestegen. Daardoor is de omzet van de Hochwald-groep in het boekjaar gestegen tot 1,97 miljard euro. Het EBITDA bedroeg 127,4 miljoen euro en steeg ten opzichte van het voorgaande jaar duidelijk met 19,3 miljoen euro. “De omzet heeft in het afgelopen jaar een recordniveau bereikt. De marktontwikkeling was met name in de eerste helft van het jaar gunstig voor producten als poeder en boter”, verklaart Detlef Latka, CEO. De uitbetalingsprijs voor melk van het bedrijf lag met 53,1 ct/kg eveneens op een historisch hoog niveau, maar desondanks ongeveer 0,1 cent/kg onder het landelijk gemiddelde. Het verslagjaar stond bovendien in het teken van de inbedrijfstelling van de zuivelfabriek Mechernich. Thorsten Oberschmidt, COO: “Sinds oktober is de fabriek met focus op houdbare producten volledig bedrijfsklaar.”

 

Ontwikkeling 2023

De economische vooruitzichten wereldwijd zijn begin 2023 licht verbeterd. De hoge inflatie zal de groei echter tot ver in het jaar 2024 temperen. De in vergelijking met de wereldmarkt onveranderd hoge prijzen in de EU leiden tot een stijging van de melkhoeveelheid bij de boeren. Op basis van de omzetontwikkeling in de eerste maanden van het boekjaar gaat het bedrijf ervan uit dat de omzet voor het lopende jaar onder het niveau van het voorgaande jaar zal liggen. Detlef Latka: “We verwachten dat het concern in 2023 een bovengemiddelde melkprijs zal betalen.”

Hochwald heeft in het afgelopen jaar de strategie ‘Hochwald 2020’ afgerond. De eerste helft van het jaar 2023 was gewijd aan het bijwerken van de strategie. Met Prepared for tomorrow, voorbereid op morgen’ kan Hochwald de veranderende uitdagingen het hoofd bieden. De focus op de ‘witte lijn’ blijft een speerpunt van het bedrijf, net als de internationalisering. Er moet een inhaalslag worden gemaakt bij het optimaliseren van de winstgevendheid van vetproducten.

 

Thilo Pomykala, CSO bij Hochwald: “In het afgelopen jaar hebben we ons met name beziggehouden met de prijsrally bij eindproducten en met het business-to-business gebied. Zowel nationaal als internationaal staan we momenteel nog voor verdere uitdagingen. In de toekomst blijven we de export naar derde landen stimuleren. Onze activiteiten op de Duitse markt konden we uitbreiden met doelgerichte productinnovaties en de overname van het merk Tüffi.”

 

Verkiezingen bestuursraad en raad van commissarissen

Op deze vertegenwoordigersvergadering heeft Anton Streit zich teruggetrokken als voorzitter van de raad van commissarissen van Hochwald Milch eG wegens het bereiken van de leeftijdsgrens. Streit was sinds 1992 lid van het orgaan en voorzitter ervan sinds 2010. Peter Manderfeld, bestuursvoorzitter van Hochwald Milch eG: “Met Anton Streit verliest Hochwald een echt coöperatielid: hij heeft altijd in het belang en ten behoeve van alle leden de beslissingen in het verleden mede gevormd en ondersteund. We bedanken hem voor zijn jarenlange inzet.” In de vergadering ter constituering van de vertegenwoordigersraad werd Georg Wilsmann verkozen tot voorzitter van de raad van commissarissen van Hochwald Milch eG.

Bij toerbeurt zijn Meinolf Bödefeld, Thomas Fischer en Frank Hammen uit het bestuur teruggetreden. In een schriftelijke verkiezingsprocedure werden door de raad van commissarissen Thomas Fischer, Frank Hammen en Thorsten Kleinheßling genomineerd voor de vertegenwoordigersraad van 2023. Ze werden alle drie verkozen. Daarmee is Meinolf Bödefeld uit dit orgaan teruggetreden.

Bij toerbeurt zijn op deze vertegenwoordigersvergadering Andreas Buttgereit, Andre Dietsch, Wilfried Fielenbach, Marko Führer, Richard Schreiner, Georg Wilsmann en Klaus-Werner Wolf uit de raad van commissarissen teruggetreden. In alle gevallen is herkiezing mogelijk. Het kiesdistrict van Anton Streit is na diens terugtreding voldoende bezet, er vindt geen herbezetting van deze post plaats. Kerstin Pabst treedt op eigen verzoek voortijdig terug. Hier werd Lydia Merten door de vertegenwoordigersvergadering tot opvolgster verkozen. Voor het kiesdistrict Luxemburg werd een extra post in de raad van commissarissen ter beschikking gesteld. Verkozen werd John Schiltz, Hinkel (Luxemburg). Door de verkiezing van Thorsten Kleinheßling in de bestuursraad moet voor zijn post in de raad van commissarissen een vervangende verkiezing plaatsvinden. Stefan Sondermann, Hünxe-Drevenack, werd tot zijn opvolger verkozen.

 

Cijfers en feiten

 

 

2022

2021

Totale omzet                                           

mln. €

1.974,5

1.590,6

waarvan derde landen

mln. €

308,4

 

256,4

Melkaanlevering

mln. kg

2.172,6

2.171,8

Medewerkers                 

 

1.981

2.057

Investeringen in materiële vaste activa

mln. €

187,5

117,1

Leveringsprijs bij 4,0% vet en 3,4% eiwit inclusief bijbetaling, zonder omzetbelasting

cent/kg

53,1

36,2