04.07.2018
Hochwald sluit 2017 af met omzetgroei

Thalfang / Maria Laach, woensdag 4 juli 2018  De Hochwald-groep heeft het jaar 2017 gebruikt om zijn Strategie 2020 te starten en te bevorderen. In een milieu van herstellende markten heeft de implementatie van de eerste bouwstenen van de strategie in het verslagjaar wel veel energie gekost, maar de eerste successen waren reeds begin 2018 zichtbaar als bovengemiddelde melkprijs. Het coöperatieve zuivelbedrijf heeft een omzet van 1,53 miljard euro behaald; daarbij bedraagt het exportpercentage 45,5% en het eigen vermogen 31,5%. Voor 2018 verwacht het bedrijf een melkprijs boven het nationale gemiddelde. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben besloten om de kwantumtoeslag op te heffen.Boekjaar 2017 Hochwald sloot boekjaar 2017 af met een omzetstijging van meer dan 12%. De markt was in het verslagjaar extreem volatiel: de vet- en eiwitmarkten ontwikkelden zich in zeer verschillende richtingen, met enorme prijsveranderingen in beide markten. Tegelijkertijd hadden de eerste effecten van de implementatie van de vorig jaar aangenomen strategie invloed op de resultaten van de Hochwald-groep en zetten de bedrijfsontwikkeling zwaar onder druk. Centraal stonden strategische onderwerpen zoals het vinden van een bouwterrein voor een nieuwe fabriek, de ontwikkeling van het vaste prijs-model en het thema duurzaamheid. In 2017 kon een melkprijs van 33,9 cent/kg (+ 7,8 cent/kg in vergelijking tot het voorgaande jaar) worden uitbetaald aan de melkleveranciers van de moedercoöperatie. In het verslagjaar werden aanzienlijke investeringen gedaan in de locaties Hungen, Kaiserslautern, Thalfang en Bolsward om de productiehoeveelheden van de Weiding-fabriek over te nemen. In Kaiserslautern en Erftstadt waren bovendien investeringen nodig voor de verwerking van GGO-vrije melk. De investeringen gedurende het verslagjaar bedroegen € 38 miljoen. Het eigen vermogen van de groep steeg in 2017 naar € 181,5 miljoen; het percentage eigen vermogen steeg daarmee van 29,5% naar 31,5%. Ontwikkeling 2018 In 2018 zal de melkmarkt naar verwachting volatiel blijven. Hochwald blijft de implementatie van de strategie Hochwald 2020 nastreven, met als doelstelling de eigenaars een bovengemiddelde melkprijs te betalen. Detlef Latka, Chief Executive Officer: “Vergeleken met de eerste vijf maanden van dit jaar ligt de melkprijs van Hochwald boven het nationale gemiddelde. Dat kan zowel aan de marktontwikkeling als aan de eerste resultaten van Hochwald 2020 worden toegeschreven.” De strategie Hochwald 2020 is gebaseerd op versterking van het coöperatieve model. De doelstellingen – maatschappelijke verantwoordelijkheid, technologie-optimalisatie, gerichte internationalisering, portfolio-ontwikkeling evenals organisatie en governance – zijn een vast onderdeel van de heroriëntering van de Hochwald-groep, die veel veranderingen vereist. De leden hebben de moed om te veranderen bewezen. Tegen het einde van het jaar zal het bedrijf voor 2019 een model met vaste prijs introduceren. Hierdoor kan de melkprijs worden afgedekt via een beursmodel. Daarnaast is de ontkoppeling van leveringsplicht en opzegging goedgekeurd. Detlef Latka: “Hochwald is een moderne coöperatie die zich met moderne instrumenten en innovatieve ideeën verder ontwikkelt. Het vaste prijs-model en de kortere leveringsplicht zijn daarvan twee voorbeelden”, aldus de Chief Executive Officer. “Daarom werken we aan ons eigen duurzaamheidsmodel. Melk zal als hoogwaardig levensmiddel ook in de toekomst door de consument worden gewaardeerd. Misschien wel in meer varianten dan vandaag, maar altijd vanuit het oogpunt van kwaliteit.” Kwaliteit staat ook centraal bij de bouw van Greenfield, een moderne en zeer efficiënte zuivelfabriek. De fabriek wordt gebouwd in Mechernich in Noord-Rijnland-Westfalen. Thorsten Oberschmidt, Chief Operating Officer bij Hochwald: “Wij denken de fabriek ongeveer twee en een half jaar na de start van de bouw in bedrijf te kunnen stellen.” De openingsceremonie staat gepland voor het voorjaar van 2019. Cijfers en feiten 

 

 

2017

2016

Totaalomzet                                            

mln. €

1.534,2

1.360,9

waarvan export

mln. €

698,8

620,3

Melkaanlevering

mln. kg

2.255

2.321

 

Medewerkers                

 

1.892

1.862

Investeringen in materiële vaste activa

mln. €

37,6

47,4

Leveringsprijs bij 4,0% vet en 3,4% eiwit inclusief nabetaling, zonder omzetbelasting

cent/kg

33,91

26,13

Contact:
Hochwald Foods GmbH
Kathrin Lorenz
Corporate Communications
Tel.: +49 6504 125 129
E-mail: k.lorenz@hochwald.de