Hochwald Foods Klokkenluidersysteem

Alle meldingen worden nagetrokken

Hochwald Foods neemt zijn verantwoordelijkheid op het gebied van compliance zeer serieus.
Overtredingen van wetten, regels en interne voorschriften worden niet getolereerd en worden intern door de Compliance Management Organization gecontroleerd.

Mogelijke overtredingen die betrekking hebben op de Hochwald Group kunnen worden gemeld bij de Compliance Management Organization van ons bedrijf.

hinweis@hochwald.de

Om uw melding adequaat te kunnen onderzoeken, vragen wij u vriendelijk om uw melding zo concreet mogelijk te maken. Probeert u antwoord te geven op de volgende vier basisvragen: Wie? Wat? Wanneer? Waar?

Wij zullen uw melding intern zorgvuldig beoordelen en indien nodig de nodige maatregelen nemen.