Op weg

naar de toekomst

NetZero klimaatneutrale melkboerderij in Hessen

Iedereen heeft het over duurzaamheid, milieubescherming en CO2-neutraliteit. Dat geldt ook voor Mörshausen, een plaatsje in de gemeente Homberg. Maar de familie Frese praat er niet alleen over – ze zijn actief op weg naar CO2-reductie. Daarbij zullen zij de komende drie jaar worden ondersteund door het NetZero-project van de universiteit van Nürtingen en haar projectpartners. Bij een bezoek aan de boerderij maak je de veranderingen van dichtbij mee.

DUURZAAMHEID ALS LEVENSTAAK

Tijdens het gesprek met de familie Frese wordt al snel duidelijk waarom de boerderij deelneemt aan het gezamenlijke modelproject van Hochwald en Nestlé. Iedereen op de boerderij heeft de duurzaamheid van zijn werk voor ogen. Niet alleen bij de gewasrotatie op het veld, maar op alle gebieden.

Zo waren ze al lang voor het NetZero-project intensief bezig met de omschakeling naar biologische melk. Deze poging mislukte echter uiteindelijk vanwege de vereiste weidegrond voor de koeien. Er was wel land beschikbaar, maar dat lag te ver weg van de boerderij en de stal. Bouwmaatregelen zoals uitbreiding van de ligboxenstal, een weeginrichting voor vrachtwagens en verbouwing van de boerderij staan gepland. Daarnaast is men bezig met verdere ontwikkeling van de akkerbouw. Hiervoor willen de Freses samen met Florian Aßmann de teelt van peulvruchten – en wellicht ook korrelmaïs – uitbreiden. Dit zou het bedrijf nog iets onafhankelijker maken op het gebied van veevoeder. Veel stappen dus naar de toekomst en duurzaamheid.

NETZERO-PROJECT

Sinds de keuze op boerderij Frese is gevallen, hebben de bezoeken aan de boerderij en de online coördinatievergaderingen aanzienlijk toegenomen. Het gaat immers om niets minder dan een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot, wetenschappelijk begeleid door de universiteit van Nürtingen. Doel is een nettosaldo van nul.

De basis daarvoor is de gedetailleerde registratie van de huidige situatie. Allereerst zullen deskundigen van de universiteit alle emissies van het bedrijf registreren. Daarna volgt een reeks van ongeveer 30 stappen die een vermindering van de uitstoot beloven. Deze variëren van optimale voeding van de koeien, gasdichte gieropslag, de bouw van een biogasinstallatie en energieopwekking via fotovoltaïsche systemen tot geoptimaliseerd kuddebeheer. Parallel hieraan worden projecten uitgevoerd om meer broeikasgassen op te slaan – bijvoorbeeld door de opbouw van humus in de bodem.

Foto v.l.n.r.: Prof. dr. Stephan Schneider, Hogeschool voor Economie en Milieu Nürtingen-Geislingen en landbouwer Mario Frese

Het is leuk om ideeën met de experts uit te wisselen. Samen komen ze dan met geweldige benaderingen voor ons werk.

Mario Frese, landbouwer

DUURZAAMHEID EN VERANDERING UIT TRADITIE

Leven in harmonie met de natuur, zich aanpassen aan de omstandigheden en het erfgoed van onze voorouders naar een zinvolle toekomst leiden. Voor de familie Frese betekent duurzaam werken niets anders. Een familie die in het hier en nu leeft en de weg naar de toekomst is ingeslagen. Het NetZero-project zal de boerderij van familie Frese veranderen. Maar dat niet alleen. Het project zal de inspanningen van de familie ondersteunen en de toekomst helpen vormgeven

Overzicht van onze aangesloten bedrijven

Met de ogen op de toekomst gericht

Bij de familie Schäfer werken generaties hand in hand aan een veilige toekomst.

meer informatie

Van kleine boer tot ‘miljonair’

De familie Essich vertrouwt op innovatieve oplossingen.

meer informatie‌ ​​