09.05.2016
Hochwald in gesprek met boerenorganisaties
Thalfang, 9 mei 2016. De boerenorganisaties in het melkverzamelgebied van de coöperatie Hochwald Milch eG bezochten begin mei de locatie van Hochwald in Thalfang om de huidige moeilijke situatie op de zuivelmarkt en de dalende producentenprijzen te bespreken. Vertegenwoordigers van de boerenvereniging Rheinland-Nassau, de boerenvereniging Saar, de agrarische vereniging Rijnland, de boeren- en wijnbouwersvereniging Rijnland-Palts Zuid, de boerenvereniging van Hessen en Thüringen en de agrarische vereniging Westfalen-Lippe  wisselden ideeën uit met Hans-Jürgen Sehn en Anton Streit, voorzitters van Hochwald Foods GmbH en Hochwald Milch eG, en directeuren Karl Eismann en Detlef Latka, om de uitdagingen van de komende maanden onder ogen te zien. Tussen de verenigingsfuctionarissen en vertegenwoordigers van de zuivelindustrie werden diverse benaderingen besproken. De vertegenwoordigers van de boerenverenigingen benadrukten de zorgen en behoeften van de melkproducenten, die lijden onder de huidige lage melkprijzen. De verenigingen vrezen dat de aanhoudende prijsdruk zal leiden tot een enorme structurele breuk in de melkproductie. De recente prijsverlagingen in de voedingsmiddelendistributie verergeren de lage winstgevendheid van zuivelfabrieken en melkproducenten, en veroorzaken aanzienlijke economische problemen. Hochwald stelt alles in het werk om ondanks de ontwikkelingen op de markt toch een melkprijs boven het landelijke gemiddelde in Duitsland uit te betalen. De kostensituatie en geplande investeringen worden opnieuw op de proefbank gelegd met een besparingsprogramma. Daarnaast worden alle marktpotentiëlen op zowel nationaal als internationaal niveau uitgeput.