13.10.2015
Hochwald neemt afscheid van bestuurslid
Dr. Karl-Heinz Engel is met onmiddellijke ingang door de Raad van Toezicht van Hochwald Foods GmbH uit zijn functie als bestuurslid bij de Hochwald-groep gezet, en zal tevens aftreden als voorzitter van de Raad van Bestuur van Hochwald Milch eG. Ondanks deze wijziging in het management, zal Hochwald de verwezenlijking van het strategieconcept 2020 en de ontwikkelen van verdere exportmarkten consequent voortzetten. Hans-Jürgen Sehn, sinds 1998 voorzitter van de Raad van Toezicht van Hochwald Foods GmbH: “Onze onderneming is goed gepositioneerd voor de uitdagingen van de toekomst. Onze voornaamste doelstellingen blijven, net als tevoren, het uitbetalen van een melkprijs die boven het bondsgemiddelde ligt en de duurzame en onafhankelijke doorontwikkeling van Hochwald.”  Het management wordt aangevuld met een sterke persoonlijkheid met leidinggevende en vakkundige vaardigheden. De onderneming dankt de heer Engel voor zijn gedane werk en wenst hem het allerbeste voor de toekomst.