27.06.2024
Hochwald persconferentie jaarbalans

Goede jaarrekening 2023 en bovengemiddelde melkprijs

Thalfang / Maria Laach, 27 juni 2024

Op de ledenraadsvergadering van Hochwald Milch eG op 27 juni 2024 heeft de Hochwald-groep de vertegenwoordigers goede cijfers gepresenteerd. De omzet lag nagenoeg op het niveau van het voorgaande jaar. De melkprijs op jaarbasis lag met 47,5 ct/kg weliswaar onder de ontwikkeling van het voorgaande jaar, maar duidelijk boven het nationaal gemiddelde van 45,3 ct/kg.

Boekjaar 2023 Het jaar

2023 was een goed boekjaar voor Hochwald; aan de leden van onze coöperatie kon een melkprijs worden uitbetaald die duidelijk boven het nationaal gemiddelde lag. In tijden van multinationale crises en oorlogen is dat niet vanzelfsprekend. De uitzonderlijk hoge inflatie ebde in de loop van het jaar merkbaar weg, maar heeft een nadelig effect gehad op de algehele economische prestaties. Sterk gestegen energieprijzen en de nog steeds kwetsbare wereldwijde toeleveringsketens hebben onze onderneming beïnvloed. In 2023 kon aan de melkleveranciers van de moedercoöperatie een melkprijs van 47,5 ct/kg (voorgaande jaar 53,1 ct/kg) worden uitbetaald, die duidelijk boven de nationaal gemiddelde melkprijs van 45,3 ct/kg lag.

De omzet is in het boekjaar, in tegenstelling tot de trend in de sector, slechts met 0,4% gedaald tot 1.965,6 mln. euro voorgaande jaar € 1.974,5 mln. euro). In 2023 werd de joint venture AHL met het Belgische Solarec SA beëindigd, terwijl Schütten & Lemmerholz GmbH voor het eerst werd opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. Detlef Latka, Chief Executive Officer van Hochwald Foods GmbH: “De overname van Schütten & Lemmerholz opent de deur naar de botermarkt. We zullen dit segment in de komende jaren strategisch ontwikkelen.” De EBITDA bedroeg 138,4 mln. euro en steeg ten opzichte van het voorgaande jaar met 10,9 mln.

Ontwikkeling 2024

In het begin van het jaar 2024 bevindt de Duitse economie zich nog steeds in moeilijk vaarwater. De stemming in de economie, gemeten aan de ifo-index voor het ondernemersklimaat, de inkoopsmanagersindex voor de industrie of de GfK Konsumklimaindex, ligt bij de jaarwisseling 2023/24 nog steeds op een zeer laag niveau. Op basis van de omzetontwikkeling in de eerste maanden van het boekjaar gaat de onderneming er vanuit dat de jaaromzet ongeveer op het niveau van het voorgaande jaar zal liggen.

De strategie “Prepared for tomorrow, voorbereid op morgen” wordt consequent voortgezet. De focus op de ‘witte lijn’ blijft een speerpunt van het bedrijf, net als de internationalisering. Hochwald houdt met zijn holistische duurzaamheidsstrategie allesomvattend rekening met het veranderde consumentengedrag in Duitsland en de verantwoordelijkheid voor een duurzame ontwikkeling. In 2023 heeft Hochwald de ITW-etikettering voor houderijsystemen geïntroduceerd met dienovereenkomstig gekenmerkte producten. Ongeveer 60% van de in coöperatief verband aangeleverde melk is gecertificeerd met houderijsysteem klasse 3. Met de deelname aan het Science Based Targets Initiative worden de maatregelen rondom de CO2-reductie van de ondernemingsgroep gedocumenteerd.

Verkiezingen directie en raad van commissarissen

Bij toerbeurt is Peter Manderfeld uit de directie teruggetreden. Hij is door de ledenraadsvergadering herkozen en de directie van Hochwald Milch eG heeft zijn functie als voorzitter in de daaropvolgende directievergadering bevestigd. Bij toerbeurt zijn op deze ledenraadsvergadering Justus Beier, Stefan Breuer, Peter Dickert, Peter-Carsten Gessler, Alois Hamper, Christian Hartmann, Rüdiger Henn, Karl-Ludwig Kotthoff, Erich Lipowski, Sebastian Nolte, Inse-Marie Stalter, Mark Trageser, Hans-Peter Wacht en Markus Zacharias uit de raad van commissarissen teruggetreden. Rüdiger Henn heeft in het boekjaar de leeftijdsgrens bereikt en stond niet meer ter beschikking voor herkiezing, alle anderen werden herkozen door de ledenraadsvergadering. Johannes Diehl legde zijn mandaat in het boekjaar vroegtijdig neer, André Dietsch is helaas in maart 2024 overleden. Christian Thomas, Jürgen Vogelsang en Michèle Dietsch zijn nieuw gekozen in dit orgaan door de ledenraadsvergadering van Hochwald Milch eG.

Contact:

Kathrin Lorenz

Tel.: +49 6504 125 129

E-Mail: k.lorenz@hochwald.de

Press fotos: https://medien.hochwald.de/publications/Pressefotos2024/

 

 

Delen