29.06.2022
Hochwald heeft turbulent jaar 2021 succesvol doorstaan. Modernste zuivelfabriek feestelijk geopend.

Hochwald heeft in 2021 een omzet van 1,59 mld. euro behaald. Het exportaandeel van de omzet kon verder worden uitgebreid, de export van houdbare producten naar Zuidoost-Azië vertoonde opnieuw een duidelijke stijging. Het exportpercentage bedroeg 48%. De investeringen lagen met 117,1 mln. euro opnieuw op een hoog niveau. De fabriek in Mechernich kon begin dit jaar in gebruik worden genomen, in juli zullen alle vullijnen klaar zijn voor productie. Een hoge belasting vormde dit boekjaar de overstromingsramp aan de Ahr en de Erft, die de productie van de fabriek in Erftstadt volledig stillegde. Het strategische doel, een meer dan gemiddelde melkprijs uit te betalen, werd net niet bereikt en lag met 36,2 ct/kg ongeveer 0,1 ct/kg onder het landelijk gemiddelde.

Boekjaar 2021
De algehele economische omstandigheden vormden in 2021 een uitdaging voor de melkindustrie. De hele waardeketen melk werd in 2021 geconfronteerd met sterk gestegen kosten, o.a. voor verpakkingen, logistiek, additieven, hulpstoffen en energie. De melkproductie in Duitsland is na twee jaar stagnatie voor het eerst weer gedaald. De internationale handel in melkproducten is in 2021 opnieuw gestegen.
De coronapandemie heeft – net als in 2020 – in het begin van 2021 geleid tot hogere afzetcijfers. Dit effect is in de loop van het jaar afgevlakt. De consumptie buitenshuis bleef wereldwijd ook in 2021 ver achter in vergelijking met de cijfers van de pre-corona-periode. Een wereldwijd lager melkaanbod bij een met name in Zuidoost-Azië stijgende afzet leidde, beginnend bij de bulkproducten, in de loop van het jaar tot razendsnel stijgende prijzen. Het concern werd in het bijzonder getroffen door de overstromingsramp aan de Ahr en de Erft. De fabriek in Erfstadt kon wekenlang helemaal niet of slechts in geringe omvang produceren. De fabriek in Kaiserslautern werd in het kader van een samenwerkingsovereenkomst overgedragen aan een joint venture met een Chinese partner. Detlef Latka, CEO: "Door de samenwerking met onze grootste Chinese klant verstevigen we de internationale oriëntatie en houden wij onze sterke positie op de groeiende Chinese markt. We gaan daarbij consequent door op onze weg om een internationale, verkoopgerichte melkspecialist te worden."  
In het verslagjaar is de omzet met 3,7 % gedaald tot € 1.590,6 mln. (voorgaand jaar € 1.651,4 mln.).

Ontwikkeling 2021
De Russische aanvalsoorlog in Oekraïne weegt op de vooruitzichten voor de wereldeconomie en brengt grote politieke onzekerheid met zich mee. Aanhoudend hoge prijzen voor energie en grondstoffen en het wegvallen van de levensmiddelen- en meststoffenexport uit Oekraïne en Rusland zijn de waarschijnlijke gevolgen. Voor het uitbreken van de oorlog zag de wereldwijde economische ontwikkeling er solide uit. Hoewel de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus in veel landen heeft geleid tot pieken in nieuwe besmettingen, worden de economische effecten van de pandemiegolven steeds kleiner. De daling van de wereldwijde melkhoeveelheden in combinatie met een stabiele wereldwijde vraag heeft enerzijds geleid tot verschuivingen binnen het assortiment. Anderzijds waren de torenhoge prijzen het resultaat van de onzekerheden door de oorlog in Oekraïne en de daardoor verwachte knelpunten in de bevoorrading.
De snelle ontwikkelingen op de grondstofmarkten en het kostenplaatje voor landbouwers en zuivelfabrieken leiden tot stijgende prijzen voor zuivelproducten. De prijsstijgingen bedragen gemiddeld over alle assortimenten ca. 35%. Daardoor worden zuivelproducten in Duitsland zo duur als nooit tevoren.
Binnen de context van deze ontwikkeling heeft de onderneming in de eerste helft van 2022 het grootste investeringsproject in de geschiedenis van Hochwald in gebruik genomen: In Mechernich in de Zuid-Eifel werd de modernste zuivelfabriek van Europa officieel geopend. Detlef Latka: "Met de start van de zuivelfabriek in Mechernich en de investeringen in onze andere fabrieken eindigt een hele reeks van bouwmaatregelen in het kader van onze strategie. Nu is het belangrijk dat we voortbouwen op de successen van de afgelopen jaren en de strategie voor Hochwald systematisch verder ontwikkelen. Met name onderwerpen als duurzaamheid, diversificatie en digitalisering zullen ons in de toekomst nog meer bezighouden."
Op basis van de omzetontwikkeling in de eerste maanden van het boekjaar verwachten we dat de jaaromzet voor 2022 beduidend hoger zal zijn dan in het voorgaande jaar. We verwachten dat het concern in 2022 een bovengemiddelde melkprijs zal kunnen betalen. Voor 2022 gaan we uit van een concernresultaat vóór belastingen dat iets boven het gemiddelde niveau zal liggen.

 
Cijfers en feiten  
          2021        2020
Totale omzet        mln. €        1.590,6        1.651,4
waarvan derde landen        mln. €        256,4        218,2
Melkaanlevering        mln. kg        2.171,8        2.311,3
Medewerkers         2.065        2.072
Investeringen in materiële vaste activa        mln. €        117,1        204,9
Leveringsprijs bij 4,0% vet en 3,4% eiwit
inclusief bijbetaling, zonder omzetbelasting
        cent/kg        36,2        34,1

 

Pictures, movies and texts via the following links:

Press release:
https://medien.hochwald.de/publications/Pressemitteilung-Vertreterversammlung/

Pictures:
https://medien.hochwald.de/publications/Vertreterversammlung_Bilder/

Movies:
https://medien.hochwald.de/publications/Bewegtbilder_Werk_Mechernich/

 

Contact:
Hochwald Foods GmbH
Kathrin Lorenz
Corporate Communications
Tel.: +49 6504 125 129
E-Mail: k.lorenz@hochwald.de

Delen