20.12.2019
Mechernich krijgt vorm. Hoe een nieuwe fabriek ontstaat.

Inmiddels rijzen de eerste bouwwerken op en is de structuur van de fabriek al duidelijk zichtbaar. De belangrijkste trajecten op het fabrieksterrein zijn reeds geasfalteerd en op het terrein hebben zich de ‛containerdorpen’ van projectteam, hoofdaannemer en constructiebedrijven gevestigd. Het aantal mensen op de bouwplaats groeit gestaag en zal op het hoogtepunt meer dan 500 bedragen.

Parallel met de ontwikkeling van de locatie is al veel werk verzet op het gebied van procestechnologie, vultechniek, intralogistiek, besturing, technische apparatuur, energie en media, water en afvalwater. Basis voor het ontwerp van deze installaties is de geplande productie in de nieuwe fabriek. Nu is het tijd voor de implementatiefase. De fabriek is in eerste instantie berekend voor een melkgift van 800 miljoen kg per jaar en kan indien nodig verder worden uitgebreid. De capaciteit van de melkontvangst en de washal voor de melktransporteurs zijn hierop afgestemd. De hal voor de afvulinstallaties rijst al zichtbaar de lucht in en de achter de afvulinstallaties geplaatste palletiseersystemen evenals het hooggeautomatiseerde transport van gerede producten naar het hoogbouwmagazijn worden ook al geïmplementeerd. Een belangrijk onderdeel van de fabriek is het energiecentrum, waar de stoomopwekking, het persluchtstation en het koelsysteem zijn geïnstalleerd. Het is een complexe onderneming om alle media in de gewenste hoeveelheid en kwaliteit in alle delen van de fabriek beschikbaar te maken.

Naast de hoofdaannemer is het projectteam van Hochwald een belangrijke bouwsteen voor de uitvoering van het project. De komende maanden zullen de bouwactiviteiten centraal staan in het projectwerk en de coördinatie van de diverse fabrieksonderdelen zal grote uitdagingen met zich meebrengen. In dit proces is de knowhow van Hochwald zeer waardevol om optimale resultaten te behalen en het project te laten slagen.

Delen