02.07.2021
Boekjaar 2020

Hochwald betaalt bovengemiddelde melkprijs. Investeringsproject Mechernich ligt op schema. Investeringen in de toekomst werpen vruchten af.

Thalfang / Mechernich, 2 juli 2021

Hochwald behaalde in 2020 een omzet van 1,65 miljard euro. In het door de pandemie gekenmerkte crisisjaar profiteerde het bedrijf van de toegenomen verkoop van zuivelproducten via de detailhandel. In het verslagjaar werd 204,9 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan het grootste deel in de nieuwe productiefaciliteit in Mechernich. Dat is de hoogste investering die de onderneming ooit binnen een boekjaar heeft gedaan; desalniettemin bedraagt de solvabiliteitsratio 31%. Het strategische doel om een bovengemiddelde melkprijs uit te keren is behaald en de achterstand op het nationale gemiddelde is verder vergroot. Het exportpercentage bedroeg 46% en wordt continu uitgebreid.

Boekjaar 2020
De snelle wereldwijde verspreiding van de coronapandemie bracht aanvankelijk een harde slag toe aan de prijzen voor zuivelproducten. Een snel herstel volgde, maar het vorige niveau werd niet meer bereikt. Het melkvolume op de wereldmarkt groeide in 2020 harder dan in het voorgaande jaar. Vooral in Noord-Amerika en Oceanië werden aanzienlijke stijgingen opgetekend. In Duitsland is de consumptie van zuivelproducten per hoofd van de bevolking gedurende het 'coronajaar' 2020 in zijn geheel gestegen. De Duitsers consumeerden gemiddeld meer boter, kaas en verse melkproducten dan in het voorgaande jaar. De melkproducentenprijzen in Duitsland zijn voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald. Aan de melkleveranciers van de moedercoöperatie kon in 2020 een bovengemiddelde melkprijs van 34,1 cent/kg worden uitbetaald. In 2020 werd er fors geïnvesteerd in de nieuwbouw van de zuivelfabriek in Mechernich, het grootste investeringsproject in de geschiedenis van het bedrijf. Detlef Latka, CEO van Hochwald Foods GmbH: “Ondanks de coronapandemie loopt ons project in Mechernich binnen budget en op schema. Vanaf het begin van de planning, vijf jaar geleden, tot de ingebruikname hebben we tot op de dag van vandaag slechts drie maanden vertraging. Dat is fraaie prestatie van onze medewerkers.” In totaal is er € 204,9 miljoen geïnvesteerd. Het eigen vermogen van de groep is gestegen tot € 236,7 miljoen (vorig jaar: € 218,9 miljoen). Het eigen vermogen bedraagt 31%.

Ontwikkeling 2021
De jaarwisseling 2020/2021 en het voorjaar van 2021 stonden wederom wereldwijd in het teken van de coronapandemie. Een tweede en derde golf van de pandemie deed zich voor in bijna alle regio’s van de wereld. De prijzen voor bv. baby- en peutervoeding en out-ofhome producten kwamen sterk onder druk te staan. Nadat de economie vooral in Azië weer aantrok, begonnen de prijzen van de basiszuivelproducten – zoals magere melkpoeder, 2/2 boter en wei – in het voorjaar van 2021 weer duidelijk te stijgen. Het prijsherstel zal in de loop van 2021 tot een stijging van de melkprijzen leiden. Latka: “Bij Hochwald hebben de stijgende prijzen een vertraagd effect vanwege de verschillende contractduren en het kleine aandeel poeder en boter. Wij gaan ervan uit dat we in 2021 ons doel van bovengemiddelde uitbetalingen zullen halen. Gezien de sterk gestegen kosten op melkveebedrijven zijn hogere melkprijzen een dringend noodzakelijke ontwikkeling.” Op basis van de omzetontwikkeling in de eerste maanden van het boekjaar gaat de onderneming ervan uit dat de jaaromzet en het geconsolideerde nettoresultaat voor 2021 boven het niveau van het voorgaande jaar zullen liggen.

Persbericht

Delen