30.06.2020
Boekjaar 2019

Hochwald vergroot in 2019 de afstand tot de gemiddelde nationale melkprijs bij stabiele omzet. Hoge investeringen en een sterk gestegen eigen vermogen kenmerken de jaarrekening.

Hochwald heeft in 2019 consequent de implementatie van de strategie Hochwald 2020 voortgezet. In het verslagjaar werd 100,2 mln. euro geïnvesteerd, een aanzienlijk deel in de bouw van een nieuwe zuivelfabriek op de locatie Mechernich. Bij een gestegen balanstotaal kon de eigenvermogenratio naar 34,2% (2018: 33,4%) worden verhoogd. De strategische doelstelling om een bovengemiddelde melkprijs te betalen, werd bereikt en de afstand tot het nationale gemiddelde verder vergroot. De omzet ligt met 1,53 mld. euro iets lager dan het vorig jaar. Het exportpercentage bedroeg 45,9% (2018: 45,5%).

Boekjaar 2019

De melkmarkten waren in het verslagjaar evenwichtiger dan in de vorgaande jaren, die nog door grote verschillen in het vet- en eiwitgebruik en daaruit resulterende schommelingen gekenmerkt waren. In 2019 is de stijging van de melkopbrengst wereldwijd vertraagd, de wereldhandel is gestegen. In dit stabiele klimaat heeft Hochwald gefocust op de implementatie van de strategie Hochwald 2020 en het boekjaar met een stabiele omzet afgesloten. De stijging van de export is vooral het gevolg van gestegen verkoop in Zuidoost-Azië en de Arabische regio.

In 2019 kon een bovengemiddelde melkprijs van 34,2 cent/kg worden uitbetaald aan de melkleveranciers van de moedercoöperatie.

In 2019 werden substantiële investeringen gedaan in de vestigingen in Thalfang en Hünfeld. In Thalfang werd de installatie van een vierde productielijn voor gecondenseerde melk gerealiseerd. In de kaasfabriek Hünfeld werd geïnvesteerd in de uitbreiding van capaciteiten. De nieuwbouw van de zuivelfabriek in Mechernich, het grootste investeringsproject in de geschiedenis van het bedrijf, ligt ondanks de coronapandemie binnen de begroting en binnen het tijdschema. In totaal werd € 100,2 mln. geïnvesteerd.

Het eigen vermogen van het concern wordt verhoogd tot € 218,9 mln. (2018: € 190,7 mln.). In 2019 werden opnieuw winstbewijzen uitgegeven, de hoeveelheid werd verhoogd met € 19,1 mln. De eigenvermogenratio steeg van 33,4% naar 34,2%.

Ontwikkeling 2020

De coronacrisis stelt de wereldeconomie, net als de zuivelsector en Hochwald voor grote uitdagingen. Vooral de beperkingen in wereldwijd transport, de grenssluitingen en de shutdown van de gastronomie hebben ertoe geleid dat een groot deel van de melkproductie niet adequaat kon worden verwerkt en gebruikt. De ondernemingsorganisatie van de Hochwald-groep is voornamelijk op de wereldwijde handel gericht, het zgn. grootverbruiksegment met hotels, restaurants en kantines krijgt maar beperkte hoeveelheden. Hochwald heeft heel snel de nodige beschermingsmaatregelen in de productie en het beheer geïmplementeerd. De bevoorrading van de productie-eenheden met grond- en hulpstoffen en de levering van de eindproducten verliep grotendeels zonder problemen.

Detlef Latka, Chief Executive Officer: “Het evenwicht in de afzetstructuur, tussen handel nationaal en internationaal aan de ene kant en industriële producten aan de andere kant, en ons uitgebreid assortiment van zuivelproducten zorgen ervoor, dat de Hochwald-groep op basis van de nu beschikbare informatie zich nagenoeg stabiel zal ontwikkelen ondanks de door de pandemie veroorzaakte crisis.”

Hochwald heeft in het verslagjaar verdere stappen in deze ontwikkeling gezet met de overname van de Almil-groep. Hochwald verruimt met deze deelneming zijn capaciteit in de handelssector en garandeert zo een hogere flexibiliteit in de grondstofstromen.

Detlef Latka: “De pandemie heeft ons geleerd: Als levensmiddelenbedrijf zijn we van landbouwer tot zuivelfabriek niet alleen systeemrelevant, we zijn ook verantwoordelijk voor een groot aantal klanten en verbruikers die op onze producten vertrouwen. We hebben bewezen dat we dit vertrouwen waard zijn.”