08.12.2017
Hochwald discussieert over de toekomst
Ochtendung/Thalfang, 6 december 2017"Feiten veranderen, inzichten verschuiven." Met deze woorden heette Peter Manderfeld als voorzitter van de directie van Hochwald Milch eG de deelnemers van het toekomstforum welkom. Op het vierde toekomstforum van Hochwald werden toekomstgerelateerde onderwerpen behandeld. De voormiddag stond geheel in het teken van trendonderzoek en de conclusies die daaruit kunnen worden getrokken. Men was het er snel over eens dat duurzaamheid niet alleen nu een actueel onderwerp is, maar ook in de toekomst door consumenten zal worden verlangd. De deskundige sprekers appelleerden aan de agrariërs om als experts op het gebied van duurzaamheid actief te communiceren en proactief te handelen – zowel bij de levensmiddelenproductie als bijvoorbeeld bij het landschapsonderhoud.Een van de nieuwtjes van de dag voor de rond 300 leden van de Hochwald Milch eG in het kader van het vierde toekomstforum: Volgend jaar gaat Hochwald een vaste prijs model uitwerken, waaraan agrariërs vrijwillig kunnen deelnemen. Het basisprincipe van het model is de realisatie door middel van termijngoederentransacties, die de coöperatie centraal afwikkelt voor de deelnemende producenten."De schommelingen in de melkprijs blijven ook in de toekomst een factor die ons belast", aldus Peter Manderfeld, directievoorzitter van Hochwald Milch eG. "We werken aan alternatieven voor onze leden om deze schommelingen te compenseren of in elk geval te reduceren." De planningsveiligheid lijkt te overtuigen. Driekwart van de aanwezige melkproducenten uit Rijnland-Palts, Hessen, Noordrijn-Westfalen en Saarland konden zich bij navraag deelname aan dit vaste prijs model voorstellen.Dr. Heike Kuhnert van 'Land und Markt' schonk aandacht aan het duurzaamheidsmodel 'Milch', dat – indien voldoende melkproducenten in Duitsland actief hieraan deelnemen – een uitstekende basis vormt voor de te hanteren argumenten in de dialoog met politiek en consumenten. "De consumenten willen vandaag de dag bewijzen zien, dat wij duurzaam werken", verklaarde Dr. Kuhnert. "Met de overvloed aan gegevens die wij nu verzamelen kunnen we gezamenlijk sterke argumenten leveren."Een positief toekomstscenario werd eerder al geschetst door Otto Körner, leider van de Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf (agrarische onderwijsinstelling). De waardering van agrarische industrie en producenten zal in de komende decennia weer toenemen. De reden hiervoor is de verdere bevolkingsgroei en de daarmee gepaard gaande toenemende betekenis van de agrarische industrie.Ook de woorden van de overige sprekers ten aanzien van de toekomst waren bemoedigend – ondanks de uitdagingen die daar te wachten staan. Of het daarbij nu ging om het onderwerp dierenwelzijn, dat René Kramer van het Duitse Raiffeisenverband in Berlijn behandelde, of om tests van bacterieremmende stoffen, die Dr. Christian Baumgartner van de Milchprüfring in Beieren nog eens gedetailleerd toelichtte. Ongetwijfeld blijven markt en consument de producenten voor verdere uitdagingen stellen – deze opgaven kunnen echter worden opgelost met de expertise van agrariërs en kunnen daarnaast nieuwe kansen en mogelijkheden creëren.Toekomst van de coöperatieSinds een paar jaar vormen veertig jonge agrariërs bij Hochwald de jongerenraad, die in het kader van het vierde toekomstforum een duidelijk beeld gaf van zijn toekomstvisie: Meer communicatie en informatie. En wel in beide richtingen. De voordelen van een coöperatieve organisatie kunnen dan namelijk ten volle worden benut, zodat ook in tijden van moeilijke markten acceptabele melkprijzen kunnen worden bereikt.Detlef Latka, voorzitter van de bedrijfsleiding, berichtte over de succesvolle realisatie van de Strategie 'Hochwald 2020'. "We liggen in alle gebieden op schema." Begin volgend jaar zijn dan ook de gedetailleerde planningen voor de invulling van de nieuwe melkfabriek zo ver afgerond, dat kan worden overgegaan tot concrete locatieplanning en realisatie.De deelnemende agrariërs deelden deze opvatting. Net als bij televoting konden ze via hun smartphones gericht hun mening geven over de de gepresenteerde onderwerpen. Uit de constructief kritische opmerkingen in de discussie bleek bovendien de eensgezindheid binnen de coöperatie. Gezamenlijk – daar waren alle sprekers het over eens – kunnen de huidige uitdagingen en die van de toekomst worden overwonnen.Anton Streit, voorzitter van de Raad van Toezicht kon na zes intensieve, met velerlei onderwerpen gevulde uren vaststellen: "Als we het stof van ons afschudden en actief bezig zijn met onze coöperatie, zijn we optimaal gewapend voor de zich steeds veranderende markt. Laat die inzichten dus maar schuiven. Nu en in de toekomst."Over Hochwald Foods GmbHHochwald Foods GmbH, gevestigd te Thalfang, Rheinland-Pfalz (D), dekt met productielocaties in Duitsland en Nederland het gehele spectrum aan melkproducten af. Hochwald is het overkoepelende bedrijf voor merken als Bärenmarke, Lünebest, Glücksklee, Elinas en Hochwald evenals handelsmerken en internationale merken als Bonny. www.hochwald.deContactKathrin Lorenz
Corporate Communications
Tel.: +49 6504 125 129
E-mail: k.lorenz@hochwald.de
Delen