Publicatieaanwijzingen

De foto’s en productafbeeldingen in ons persarchief stellen wij uitsluitend met inachtneming van de volgende voorwaarden gratis beschikbaar en alleen voor het gebruik voor dagelijkse berichtgeving in de pers (incl. week- en maandbladen en media). Elk commercieel gebruik van het beeldmateriaal met uitzondering van puur redactioneel/journalistiek gebruik is zonder uitzondering verboden.

Informatieplicht:
bij gebruik van het beschikbaar gestelde beeldmateriaal moet direct bij de afbeelding op de gebruikelijke manier worden gewezen op ons als bron (© Hochwald Foods GmbH).

Geen beeldbewerking:
de afbeeldingen mogen alleen worden bewerkt om het formaat indien noodzakelijk aan te passen aan de redactionele bijdrage (proportionele formaatveranderingen). In afzonderlijke gevallen is verdere beeldbewerking toegestaan indien een verandering technisch noodzakelijk is voor de concrete publicatie (bijv. zwart-wit weergave i.p.v. kleur bij dagblad zonder kleur) mits de afbeelding niet slechts gedeeltelijk gebruikt, uitgerekt, samengedrukt of anders wordt veranderd of vervormd. In alle andere gevallen is onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming (e-mail is voldoende) vereist.

Gratis exemplaar:
na iedere publicatie van gedrukte media met door ons beschikbaar gesteld beeldmateriaal, moet Hochwald Foods GmbH per ommegaande een gratis exemplaar beschikbaar worden gesteld. Bij films moet een digitale versie in een normaal afspeelbaar formaat op een algemeen leesbare gegevensdrager beschikbaar worden gesteld. Bij onlinegebruik van ons beeldmateriaal moet Hochwald Foods GmbH direct de precieze URL van de desbetreffende website worden meegedeeld en moet toegang tot deze website worden verschaft.