BEELDMATERIAAL

Hier hebben wij persfoto’s van diverse thema’s voor u verzameld. Let  a.u.b. op de aanwijzingen voor publicatie.


Productie geëvaporeerde melk Hochwald Foods Duitsland
Productie geëvaporeerde melk» Download
Kaasproductie Hochwald Foods Duitsland
Kaasproductie» Download
Productie geëvaporeerde melk Hochwald Foods Duitsland
Productie geëvaporeerde melk» Download
Laboratorium Hochwald Foods Duitsland
Laboratorium» Download

Detlef Latka, Chief Executive Officer
Detlef Latka, Chief Executive Officer» Download
Thorsten Oberschmidt, Chief Operating Officer
Thorsten Oberschmidt, Chief Operating Officer» Download
Thilo Pomykala, Chief Sales Officer
Thilo Pomykala, Chief Sales Officer» Download
Directie van de Hochwald Groep
Directie van de Hochwald Groep» Download
Anton Streit, Matthias Bug, Thorsten Oberschmidt, Dr. Hans-Peter Schick, Thomas Hambach, Detlef Latka, Thilo Pomykala, Peter Manderfeld» Download

Export Tarief 2019» Download
Verkoopontwikkeling» Download
Melkaanlivering» Download

Bärenmarke zuivelproducten
Bärenmarke» Download
Bärenmarke zuivelproducten
Bärenmarke» Download
hochwald - zuivelproducten Hochwald Foods Thalfang
hochwald Coffee Shop» Download
hochwald Iced Coffee | Iced Chocolate
hochwald Iced Coffee | Iced Chocolate» Download
hochwald - zuivelproducten Hochwald Foods Thalfang
hochwald» Download

Aanwijzingen voor publicatie

De foto’s die u in ons persarchief aantreft, worden kosteloos door ons ter beschikking gesteld, mits wordt voldaan aan de onderstaande voorwaarden voor het gebruik in het kader van dagelijkse berichtgeving in de pers (met inbegrip van week  en maandbladen).

Verplichte bronvermelding:
Maakt u gebruik van het door ons ter beschikking gestelde beeldmateriaal, dan moet in de directe nabijheid van de foto een bronvermelding worden opgenomen die verwijst naar ons bedrijf in de gebruikelijke vorm (© Hochwald Foods GmbH).

Geen bewerking:
Bewerking van foto’s is alleen toegestaan indien een verandering om technische redenen vereist is voor de betreffende publicatie (bv. zwart-wit in plaats van kleur voor dagbladen die niet in kleur worden gedrukt, proportionele wijzigingen van het formaat) en in zoverre de foto niet bijgesneden, uitgerekt, samengedrukt of op andere wijze veranderd of vervormd wordt. In alle andere gevallen is voor de bewerking onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vereist (e-mail voldoet).

Gratis bewijsexemplaar:
Na iedere publicatie van gedrukte media, die door ons te beschikking gesteld beeldmateriaal bevatten, moet Hochwald Foods GmbH direct een gratis bewijsexemplaar worden toegezonden. In geval van films moet ons een digitale versie in een van de gangbare afspeelformaten op een algemeen leesbare gegevensdrager ter beschikking worden gesteld. Bij gebruik van ons beeldmateriaal online moet Hochwald Foods GmbH onmiddellijk worden geïnformeerd over de exacte URL van de betreffende website en zo nodig toegang tot de website worden verschaft.

Over Cookies op deze website
Wij maken gebruik van cookies om uw gebruik van onze website te verbeteren. Bezoek onze privacyverklaring voor meer informatie over onze praktijken in het kader van privacybeleid.