BEELDMATERIAAL

Hier hebben wij persfoto’s van diverse thema’s voor u verzameld. Let  a.u.b. op de aanwijzingen voor publicatie.


Productie

Productie geëvaporeerde melk» Download
Productie Thalfang» Download
Productie geëvapreerde melk» Download
Laboratorium» Download

Merken

Bärenmarke» Download
Happy Drink » Download
hochwald» Download

Bedrijfsleiding

Detlef Latka, Chief Executive Officer» Download
Thorsten Oberschmidt, Chief Operating Officer» Download

Aanwijzingen voor publicatie

De foto’s die u in ons persarchief aantreft, worden kosteloos door ons ter beschikking gesteld, mits wordt voldaan aan de onderstaande voorwaarden voor het gebruik in het kader van dagelijkse berichtgeving in de pers (met inbegrip van week  en maandbladen).
Verplichte bronvermelding:
Maakt u gebruik van het door ons ter beschikking gestelde beeldmateriaal, dan moet in de directe nabijheid van de foto een bronvermelding worden opgenomen die verwijst naar ons bedrijf en onze website (met gegevens van de URL van de betreffende foto) in de gebruikelijke vorm (© Hochwald Foods GmbH, vermelding van genoemde URL).
Geen bewerking:
Bewerking van foto’s is alleen toegestaan indien een verandering om technische redenen vereist is voor de betreffende publicatie (bv. zwart-wit in plaats van kleur voor dagbladen die niet in kleur worden gedrukt, proportionele wijzigingen van het formaat) en in zoverre de foto niet bijgesneden, uitgerekt, samengedrukt of op andere wijze veranderd of vervormd wordt. In alle andere gevallen is voor de bewerking onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vereist (e-mail voldoet).
Gratis bewijsexemplaar:
Na iedere publicatie van gedrukte media, die door ons te beschikking gesteld beeldmateriaal bevatten, moet Hochwald Foods GmbH direct een gratis bewijsexemplaar worden toegezonden. In geval van films moet ons een digitale versie in een van de gangbare afspeelformaten op een algemeen leesbare gegevensdrager ter beschikking worden gesteld. Bij gebruik van ons beeldmateriaal online moet Hochwald Foods GmbH onmiddellijk worden geïnformeerd over de exacte URL van de betreffende website en zo nodig toegang tot de website worden verschaft.